mandag 16. juni 2008

Fleire flotte leveregla.....

På kurset Silva UltraMind Esp System vert det utdelt ei kursbok. Eg sat å bladde i mi her om dagen og kom over ei side kor overskrifta var ”min holdning” - fekk lyst til å dela det som sto der med deg;

Jeg lover meg selv….                 

- Å være så sterk at ingenting kan forstyrre min sinnsro.
- Å snakke om helbred, lykke og fremgang til hvert menneske jeg møter.
- Å få alle mine venner til å føle at det er noe verdifullt i dem.
- Å se den positive siden av alt og la min optimisme bli virkeliggjort.
- Å tenke kun på det beste og arbeide kun for det beste og forvente kun det beste.
- Å være like entusiastisk over andres suksess som jeg er over min egen.
- Å legge bak meg fortidens feiltagelser og komme videre til fremtidens større oppnåelse.
- Å ha en glad holdning til enhver tid, og gi et smil til hvert levende vesen jeg møter.
- Å bruke så mye tid på å forbedre meg selv, at jeg ikke har tid til å kritisere andre.
- Å være for stor til bekymringer, for god til sinne, for sterk til frykt, og for lykkelig til lå tillate presset fra problemer.

Nyyyyyyt her og no ;o)    

Ingen kommentarer: