fredag 25. september 2009

Appreciate....The most beautiful thing to do as a human being is to sit under a tree and just appreciate.Do we have time to think?
W
hen do you have time to think and just be, 
if you’re always doing?
- Stephen Simon

Ha ei nyyyyyyyyyyyyyyydle helg!

fredag 18. september 2009

Mia gullkorn...


Her kjem nokre gullkorn frå Mia Törnblom i bokjå Selvfølelse NÅ!

Det å være coach innebærer blant annet å stille spørsmål som gjør at den jeg møter, finner frem til sin egen sannhet.

Selvfølelse – ”følelse av, visshet om eget verd” (i ordboka) - dvs mitt eget verd slik jeg selv ser det, eller hvordan det faktisk føles å være meg. 
Dersom du vil ha kjærlighet og respekt, må du begynne med å erkjenne din egen betydning. 
For deg selv er du faktisk den viktigste i verden. Det er bare du som kontinuerlig kan fylle ditt behov for selvrespekt, uansett hva andre måtte si, gjøre eller mene. Øv deg på å gi det til deg selv. 
HUSK; du er med på å bestemme din egen fremtid. 
I det store og hele handler det om ansvar (Betrakte seg selv og sine handlinger, Tilgi, Ordne opp…)
Dersom jeg har ansvar for hvordan jeg har det, kan jeg jo også påvirke hvordan jeg har det. 
Stopp opp og Tenk etter!

Jeg gjør bare mitt beste og har bestemt meg for at det er mer enn godt nok.Ha ei nyyyyyyyyyyyyyyyyydle helg ;o)


onsdag 16. september 2009

Viktig VAL


Livet består av viktige val. Ein suksessfaktor for å oppnå nye MÅL og få gjennomført store endringa e å ta bestemte val. Eg må bestemma MEG. JA, eg må bestemma meg heilt t eg faktisk ha BESTEMT at eg no VEL å TRU at endring e mule og at mål kan nås.
Eg KAN – Eg VIL!
Ja eg bestemme meg for å velja å tru at da allereie ha skjedd. Alt so gjenstår e å oppdaga da – sjå da – føla da - TILLATA da.
Tillata forvandling frå smerte og ubehag t nytelse og velvære, frå frustrasjon og fortvilelse t entusiasme og boblande Livsglede, frå sleten og motlaus t strålande energibunt, vidunderle full av kraft, styrke og ro og forventning. 

Eg vel no å tru at kontakten med KILDEN e fullstendig open, og dermed tilgangen uendele t Glede, Kreativitet, Kjærleik, Beauty, Rikdom, Vekst – Mottakeleg for absolutt alt. 

Eg lova å vera snill med meg sjølv i forvandlingsprosessen og bruka flittig av ingrediensane Tålmodig, Ydmjuk og Takknemle - og la tiå so trengs få sleppa t, og samstundes forventa at resultat kjem RASKT.
Eg vel å tru på da Gode og TILLATA suksess på alle plan i mitt liv. 
Mitt val…. Da e no da starta.
Alt e mule – Alt starta med eit val.
 
;o)
ENJOY your journey - choose the GOOD


lørdag 5. september 2009

....innom..


Stol på de lykkelige stundene.

Dagene som gjør oss glade, gjør oss kloke.

John Masefield