onsdag 20. februar 2008

MÅL og Motivasjon ...

Dei siste dagane har den indre sabotøren og kroppen vore litt meir utfordrande enn eg har sett pris på.  Slike dagar er det ekstra viktig å ha MÅL og Motivatorar.
Innslag både via fjernsyn, bøker og internett - dukka tilfeldigvis opp som påminning til meg - om kor viktig det er å ha MÅL og halde fokus på desse.
Skriv ned - STORE MÅL og mindre mål.
Finn Mål som motiverer - Ha tru på at du kan nå dei!
Nokon mål tek lengre tid å nå, mens andre er oppnåelege innan svært kort tid - på vegen...

Make sure you see your goals every day – it helps you to keep focus
If you can accomplish all your goals in a year or two – you have too small goals.  
- Joel Osteen
Ein av mine motivatorar. Han har supre innspel på "få det betre" kvar sondag kl 10 (same kanal som er National Geografic kveldstid)

I går fekk eg tenkt grundig gjennom mine - eg skriv mål som om dei allerede er oppnådd  - to på toppen;
Eg er no FRISK
Eg står no i Krafta mi
og svært så viktig på vegen;
Eg er Gla, Takknemleg & POSITIV

Her kan du event kikka om du og treng litt motivasjon;
Anthony Robbins   -   Egil Søby   

Ingen kommentarer: